Cookie (süti) kezelési politika

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyj±tkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowi± dane informatyczne, w szczególno¶ci pliki tekstowe, które przechowywane s± w urz±dzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone s± do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawieraj± nazwę strony internetowej, z której pochodz±, czas przechowywania ich na urz±dzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczaj±cym na urz±dzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskuj±cym do nich dostęp jest operator Sklepu www.super-hobby.hu, PJB Hobby Sp. z o.o., KoĽmice Wielkie 781 32-020 Wieliczka Lengyelország, Telefon: +48 12-284-83-28, E-mail: [email protected], NIP: PL683-211-47-40, Regon: 388878489, KRS: 0000899100
 4. Pliki cookies wykorzystywane s± w celu:
  • dostosowania zawarto¶ci stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególno¶ci pliki te pozwalaj± rozpoznać urz±dzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wy¶wietlić stronę internetow±, dostosowan± do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagaj± zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystaj± ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawarto¶ci;
  • utrzymania sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • wy¶wietlenia odpowiedniej tre¶ci przez zewnętrznych partnerów realizuj±cych usługi afiliacji.
 5. Pliki cookies wykorzystywane w ramach Sklepu nie s± szkodliwe ani dla Klienta ani dla komputera/urz±dzenia końcowego wykorzystywanego przez Użytkownika Sklepu, dlatego zalecamy niewył±czanie ich obsługi w przegl±darkach. W ramach Sklepu stosowane s± dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” s± plikami tymczasowymi, które przechowywane s± w urz±dzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane s± w urz±dzeniu końcowym Użytkownika przez czas okre¶lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane s± następuj±ce rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiaj±ce korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej lub wył±czenie oprogramowania (przegl±darki) Sklepu, np. uwierzytelniaj±ce pliki cookies wykorzystywane do usług wymagaj±cych uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służ±ce do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu; c) „wydajno¶ciowe”, umożliwiaj±ce korzystanie ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne”, umożliwiaj±ce zmianę przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wygl±du strony internetowej itp.;
  • „reklamowe”, umożliwiaj±ce otrzymywanie tre¶ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Korzystamy z usług dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).
  Wykorzystujemy Google Analitics oraz Google Tag Manager. Narzędzia te analizuj± ruch w Serwisie i pozwalaj± lepiej dopasowywać wygl±d Serwisu do Twoich preferencji oraz wy¶wietlać spersonalizowane reklamy Google Ads.
  Aby dowiedzieć się jak Google używa Twoich danych z naszej witryny i aplikacji odwiedĽ Google Prywatno¶ć i warunki - link znajduję się tutaj https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 8. Jeżeli Użytkownik korzysta z przegl±darki internetowej Google Chrome, Firefox lub Safari, Sklep umożliwia otrzymywanie w ramach tych przegl±darek, na komputerze lub telefonie Użytkownika, za jego zgod±, powiadomień o nowo¶ciach i ważnych wydarzeniach w Sklepie. Powiadomienia mog± zawierać informacje o kończ±cych się rezerwacjach Użytkownika, bonach, dodatkowych rabatach, konkursach i akcjach specjalnych. Użytkownik może w dowolnym momencie wył±czyć powiadomienia za pomoc± funkcji powiadomień przegl±darki (poprzez ikonkę powiadomienia albo w ustawieniach przegl±darki).
 9. W wielu przypadkach oprogramowanie służ±ce do przegl±dania stron internetowych (przegl±darka internetowa) domy¶lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz±dzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mog± dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotycz±cych plików cookies. Ustawienia te mog± zostać zmienione w szczególno¶ci w taki sposób, aby blokować automatyczn± obsługę plików cookies w ustawieniach przegl±darki internetowej b±dĽ informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urz±dzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwo¶ci i sposobach obsługi plików cookies dostępne s± w ustawieniach oprogramowania (przegl±darki internetowej).
 10. Przykładowo, w przegl±darce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatno¶ć; w przegl±darce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatno¶ć; natomiast w przegl±darce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatno¶ć -> Ustawienia tre¶ci -> Pliki cookie. ¦cieżki dostępu mog± różnic się w zależno¶ci od wykorzystywanej wersji przegl±darki.
 11. Informacje o zarz±dzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urz±dzeniu mobilnym można znaleĽć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urz±dzenia mobilnego.
 12. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mog± wpłyn±ć na niektóre funkcjonalno¶ci dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 13. Pliki cookies zamieszczane w urz±dzeniu końcowym Użytkownika Sklepu mog± być również wykorzystywane przez współpracuj±cych z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 14. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przegl±darki internetowej.
 15. Wszelkie słowa i wyrażenia występuj±ce w Polityce cookies i rozpoczynaj±ce się duż± liter± (np. Sklep, Użytkownik) należy rozumieć zgodnie z ich definicj± zawart± w Regulaminie sklepu www.super-hobby.hu dostępnym na stronach Sklepu internetowego www.super-hobby.hu.
Vissza