Trumpeter

Trumpeter 00433 Soviet Soldier- Afgan War

Soviet Soldier- Afgan War - Image 1
Méretarány: 1:35
Gyártó: Trumpeter
Termékkód: tru00433
Elérhetőség: kapható!
Küldés várható ideje: kedd, 2.3.2021
További információ az elérhetőségre és a kézbesítés idejére vonatkozóan
2795 Ft vagy 5300 pont

23.00% ÁFA-t tartalmaz

Alapinformációk

GyártóTrumpeter
Termékkódtru00433
Súly:0.10 kg
Ean:9580208004334
Méretarány1:35
Hozzáadva a katalógushoz:31.10.2017
Címkék:Afghan-War-1979-1989 Russian-Cold-War-Infantry Russian-Cold-War-Tank-Crew

Wojna w Afganistanie, nazywana też radzieck± interwencj± w Afganistanie toczyła się w latach 1979-1989. Stronami w konflikcie były afgański rz±d komunistyczny, wspierany na szerok± skalę przez ZSRR oraz odziały partyzantów (mudżahedinów), którzy nie godzili się na radzieck± interwencję oraz daleko id±c± laicyzację i ateizację państwa. Mudżahedini stosunkowo szybko otrzymali szerok±, choć nieoficjaln± pomoc, Stanów Zjednoczonych. Przyjmuje się, że strona radziecka jednorazowo maksymalnie zaangażował w konflikt ok. 100-120 tys. ludzi, natomiast ustalenie liczby mudżahedinów jest bardzo trudne – najczę¶ciej jednak przyjmuje się, żę dysponowali oni przewag± liczebn± nad wojskami radzieckimi. Bezpo¶redni± przyczyn± konfliktu było d±żenie ZSRR do zwiększenia swej roli w Azji ¦rodkowej, a przede wszystkim zwiększenie swych wpływów w Afganistanie.  Wojska sowieckie walcz±ce w tej wojnie wchodziły w skład tzw. Ograniczonego Kontyngentu Wojsk Radzieckich w Afganistanie, który tworzyły przede wszystkim siły 40 Armii. Warto dodać, że na samym pocz±tku wojny armia sowiecka zaangażowało w konflikt ok. 81 tys. ludzi, ok. 2400 pojazdów pancernych (w tym czołgów) oraz ok. 500 samolotów. Z czasem siły te znacz±co wzrosły. Wojna afgańska była, podobnie jak wojna wietnamska, klasycznym przykładem wojny partyzanckiej, która w dodatku była prowadzona w terenie zdecydowanie nie sprzyjaj±cym wojskom radzieckim. Co więcej, żołnierze sowieccy byli niewła¶ciwie wyszkoleni do prowadzenia takiego asymetrycznego konfliktu. Także sprzęt i doktryna radziecka, opracowywane pod k±tem konfliktu pełnoskalowego w ¶rodkowej i zachodniej Europie, nie zawsze zdawały egzamin. Finalnie, wojna zakończyła się klęsk± Zwi±zku Radzieckiego, który poniósł ogromn± prestiżow± porażkę. Przyjmuje się również, że wojna przyspieszyła upadek Kraju Rad. Wojska radzieckie utraciły zapewne także ok. 65.000-70.000 rannych i zabitych.

Wojna w Afganistanie, nazywana też radzieck± interwencj± w Afganistanie toczyła się w latach 1979-1989. Stronami w konflikcie były afgański rz±d komunistyczny, wspierany na szerok± skalę przez ZSRR oraz odziały partyzantów (mudżahedinów), którzy nie godzili się na radzieck± interwencję oraz daleko id±c± laicyzację i ateizację państwa. Mudżahedini stosunkowo szybko otrzymali szerok±, choć nieoficjaln± pomoc, Stanów Zjednoczonych. Przyjmuje się, że strona radziecka jednorazowo maksymalnie zaangażował w konflikt ok. 100-120 tys. ludzi, natomiast ustalenie liczby mudżahedinów jest bardzo trudne – najczę¶ciej jednak przyjmuje się, żę dysponowali oni przewag± liczebn± nad wojskami radzieckimi. Bezpo¶redni± przyczyn± konfliktu było d±żenie ZSRR do zwiększenia swej roli w Azji ¦rodkowej, a przede wszystkim zwiększenie swych wpływów w Afganistanie.  Wojska sowieckie walcz±ce w tej wojnie wchodziły w skład tzw. Ograniczonego Kontyngentu Wojsk Radzieckich w Afganistanie, który tworzyły przede wszystkim siły 40 Armii. Warto dodać, że na samym pocz±tku wojny armia sowiecka zaangażowało w konflikt ok. 81 tys. ludzi, ok. 2400 pojazdów pancernych (w tym czołgów) oraz ok. 500 samolotów. Z czasem siły te znacz±co wzrosły. Wojna afgańska była, podobnie jak wojna wietnamska, klasycznym przykładem wojny partyzanckiej, która w dodatku była prowadzona w terenie zdecydowanie nie sprzyjaj±cym wojskom radzieckim. Co więcej, żołnierze sowieccy byli niewła¶ciwie wyszkoleni do prowadzenia takiego asymetrycznego konfliktu. Także sprzęt i doktryna radziecka, opracowywane pod k±tem konfliktu pełnoskalowego w ¶rodkowej i zachodniej Europie, nie zawsze zdawały egzamin. Finalnie, wojna zakończyła się klęsk± Zwi±zku Radzieckiego, który poniósł ogromn± prestiżow± porażkę. Przyjmuje się również, że wojna przyspieszyła upadek Kraju Rad. Wojska radzieckie utraciły zapewne także ok. 65.000-70.000 rannych i zabitych.

W chwili zakończenie II wojny ¶wiatowej Armia Czerwona, która niebawem (w 1946 r.) zostanie przemianowana na Armię Radzieck±, posiadała ok. 9,8 miliona ludzi sformowanych w ok. 500 dywizji różnego typu. Liczba ta została stosunkowo szybko zredukowana, jednak w okresie Zimnej Wojny (1945-1991) liczebno¶ć cało¶ci radzieckich sił zbrojnych wahała się od ok. 2,8 do ok. 5,3 miliona ludzi. W połowie lat 80. XX wieku, a zatem w toku wojny w Afganistanie, radzieckie wojska l±dowe liczyły ok. 210 dywizji, z czego aż ok. 40-50 dywizji stanowiły dywizje pancerne (w radzieckiej nomenklaturze – dywizje czołgowe), złożone z żołnierzy poborowych. Dywizja pancerna liczyła trzy pułki czołgów, jeden pułk piechoty zmechanizowanej, pułk artylerii samobieżnej oraz liczne jednostki wsparcia. W¶ród tych ostatnich między innymi: jednostki saperskie, ł±czno¶ci czy rozpoznania chemicznego oraz silne pododdziały obrony przeciwlotniczej. Podstawowym uzbrojeniem sowieckiej dywizji pancernej były rzecz jasna czołgi. W¶ród nich można wskazać tak udane konstrukcje jak T-54/T-55, T-72 czy T-80, które często w chwili wprowadzania do linii były bardzo nowoczesnymi maszynami. Warto też pamiętać o skomplikowanym, ale wysoce innowacyjnym T-64, który nigdy nie był eksportowany – nawet do krajów Układu Warszawskiego. Przyjmuje się, że ok. 1990 r. w Armii Radzieckiej znajdowało się ok. 55.000 różnego typu czołgów w różnym stanie technicznym i gotowo¶ci mobilizacyjnej. Warto dodać, że sowieckie  dywizje pancerne w toku Zimnej Wojny były szkolone przede wszystkim do pełnoskalowego konfliktu z NATO, a za najbardziej prawdopodobny rejon działań uznawano Europę Zachodni±. W takim konflikcie zakładano, że postępy dywizji czołgowej będ± wynosić od 80 do 100 kilometrów w ci±gu pierwszych 3 dni operacji.

W chwili zakończenie II wojny ¶wiatowej Armia Czerwona, która niebawem (w 1946 r.) zostanie przemianowana na Armię Radzieck±, posiadała ok. 9,8 miliona ludzi sformowanych w ok. 500 dywizji różnego typu. Liczba ta została stosunkowo szybko zredukowana, jednak w okresie Zimnej Wojny (1945-1991) liczebno¶ć cało¶ci radzieckich sił zbrojnych wahała się od ok. 2,8 do ok. 5,3 miliona ludzi. W połowie lat 80. XX wieku, a zatem w toku wojny w Afganistanie, radzieckie wojska l±dowe liczyły ok. 210 dywizji, z czego aż ok. 160 dywizji stanowiły dywizje piechoty zmotoryzowanej, złożone z żołnierzy poborowych. Dywizja strzelców zmotoryzowanych liczyła trzy pułki piechoty, jeden pułk pancerny, pułk artylerii samobieżnej oraz liczne jednostki wsparcia, przede wszystkim cechowały się stosunkow± siln± obron± przeciwlotnicz± złożon± z zestawów artyleryjskich oraz rakietowych. Podstawowym uzbrojeniem strzeleckim sowieckiego piechura był w owym czasie bardzo udany karabinek maszynowy AK-47, póĽniej zmodernizowany do standardu AK-74. Broń wsparcia stanowiły lekkie i ciężkie karabiny maszynowe. Istotnym ¶rodkiem transportu były kołowe transportery opancerzone (KTO), z pocz±tku były to BTR-152, ale z czasem BTR-60, BTR-70 oraz BTR-80. Przyjmuje się, że ok. 1990 r. w Armii Radzieckiej znajdowało się ok. 70.000 różnego typu transporterów opancerzonych w różnym stanie technicznym. Warto dodać, że jednostki sowieckie  w toku Zimnej Wojny były szkolone przede wszystkim do pełnoskalowego konfliktu z NATO, a za najbardziej prawdopodobny rejon działań uznawano Europę Zachodni±. W takim konflikcie zakładano, że postępy dywizji piechoty zmotoryzowanej będ± wynosić od 80 do 100 kilometrów w ci±gu pierwszych 3-4 dni operacji.


Co oprócz modelu będę potrzebować do jego sklejenia?

Hiba a leírásban? Jelezd számunkra
Ügyfeleink véleménye
Vélemény hozzáadása: Soviet Soldier- Afgan War
Belföldi szállítás előrelátható dátuma: HUNGARY
irányítószám:
alapértelmezett cím beállítása

1 db.
kedd, 2.3.2021

több mint 1 db.
szerda, 3.3.2021

GLS

1 db.
Kézbesítés előrelátható ideje:
péntek, 5.3.2021

több mint 1 db.
Kézbesítés előrelátható ideje:
hétfő, 8.3.2021

UPS

1 db.
Kézbesítés előrelátható ideje:
péntek, 5.3.2021

több mint 1 db.
Kézbesítés előrelátható ideje:
hétfő, 8.3.2021

DHL

1 db.
Kézbesítés előrelátható ideje:
szerda, 10.3.2021

több mint 1 db.
Kézbesítés előrelátható ideje:
csütörtök, 11.3.2021

Szállítási költségek árlistájaHa egy termék a weblapon elérhető státuszú, az azt jelenti, hogy raktáron van?
Általában igen, de az, hogy a megrendelést az adott napon kiküldjük-e még több más tényezőtől is függ, ezért a raktárstátusztól fontosabb információ a megrendelés kiküldésének tervezett ideje, melyet a fenti, nemcsak raktárkészletet, de más megrendelők általi foglalásokat, szállítási ütemezést, futárfelvételi órákat és több más tényezőt is figyelembe vevő táblázat tartalmaz.

Mekkora a valószínűsége annak, hogy a termék tényleg időben kiküldésre kerül? Nézd meg a megrendelések határidőn belüli kiküldésére vonatkozó statisztikákat és információkat.

Hozzáadva a katalógushoz: 31.10.2017
Elérhetőség: kapható!
  • elérhető termék
  • nem elérhető termék
  • a termék megrendelésre kapható
  • szállítmány
  • nincs
  • 1 darab
  • 2 darab
  • 3-5 darab
  • 6-10 darab
  • feljebb 10 darab
Beszerezhetünk olyan terméket, mely nincs fent a honlapon vagy nem elérhető?
Esetleges kiegészítők

Méretarány: 1:35
Gyártó: Aber
Termékkód: abe35A021
Elérhetőség: kapható!

2444 Ft vagy 4600 pont

Méretarány: 1:35
Gyártó: Italeri
Termékkód: ita6423
Elérhetőség: kapható!

2121 Ft vagy 4000 pont

Hasonló termékek

Méretarány: 1:35
Gyártó: ICM
Termékkód: icm35637
Elérhetőség: kapható!

3478 Ft vagy 6600 pont

Méretarány: 1:35
Gyártó: ICM
Termékkód: icm35031
Elérhetőség: kapható!

3478 Ft vagy 6600 pont

Méretarány: 1:35
Gyártó: MiniArt
Termékkód: mna37063
Elérhetőség: kapható!

4013 Ft vagy 7600 pont

Méretarány: 1:35
Gyártó: ICM
Termékkód: icm35636
Elérhetőség: kapható!

3164 Ft vagy 6000 pont

Méretarány: 1:35
Gyártó: ICM
Termékkód: icm35601
Elérhetőség: kapható!

3146 Ft vagy 6000 pont

Méretarány: 1:35
Gyártó: ICM
Termékkód: icm35501
Elérhetőség: kapható!

3515 Ft vagy 6700 pont

Méretarány: 1:35
Gyártó: Alpine Miniatures
Termékkód: ALP-35003
Elérhetőség: kapható!

5361 Ft vagy 10200 pont

Méretarány: 1:35
Gyártó: CMK
Termékkód: CMF35073
Elérhetőség: kapható!

7788 Ft vagy 14800 pont

Méretarány: 1:35
Gyártó: ICM
Termékkód: icm35331
Elérhetőség: kapható!

2786 Ft vagy 5300 pont

Méretarány: 1:35
Gyártó: MiniArt
Termékkód: mna37053
Elérhetőség: kapható!

4299 Ft vagy 8200 pont

Méretarány: 1:35
Gyártó: Djiti's production
Termékkód: DJI-35069
Elérhetőség: egyéni megrendelésre kapható

3644 Ft vagy 6900 pont

Méretarány: 1:72
Gyártó: Zvezda
Termékkód: zve7411
Elérhetőség: kapható!

1503 Ft vagy 2900 pont