Visszaküldés:

Lemondó űrlap

Vevő [ide írja be a nevét, címét és, ha lehetséges, adószámát, e-mail címét]:
Alulírott kijelentem/ Alulírottak kijelentjük[*], hogy lemondom/ lemondjuk [*] a következő termék
vásárlását és a következő szolgáltatást,
Megrendelt [*]/ kézbesített [*],
Vevő neve
Vevő címe
Vevő aláírása (papíron beadott lemondási űrlap esetében),
Dátum
[*] A nem kívánt rész kihúzandó